You are currently viewing Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải

Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý rác thải

(LĐ online) – Ngày 20/6, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom, phân loại và xử lý chất thải, rác thải bảo vệ môi trường nông thôn. 

 

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

 

Tham dự hội nghị có các hội viên hội nông dân Thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Các đồng chí: Phạm Văn Thiện – Giám đốc Trung tâm Môi trường nông thôn thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tiến sĩ Trần Văn Miều – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; Nguyễn Thị Tường Vy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã tham dự buổi tập huấn.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được tập huấn chi tiết các nội dung về xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường nông thôn gồm việc quản lý, thu gom chất thải, rác thải nông thôn; thu gom và xử lý nước thải; thu gom và xử lý chất thải rắn…

 

Tại hội nghị lần này, các hội viên cũng đã được tìm hiểu về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu giai đoạn 2014 – 2020; chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2018 – 2023; kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”. 

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/doi-song/202206/nang-cao-kien-thuc-va-ky-nang-truyen-thong-ve-thu-gom-phan-loai-va-xu-ly-rac-thai-3121626/