You are currently viewing Nâng hạng PCI là nỗ lực cải thiện về

Nâng hạng PCI là nỗ lực cải thiện về

 

Bài cuối: Tạo đà giữ và nâng cao vị thứ trên bảng xếp hạng PCI

 

Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn vì dịch bệnh COVID-19; nhưng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều chính sách và quy định để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19, trong đó có Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo; Quyết định thành lập Tổ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn,…

 

Các doanh nhân mong muốn chính quyền hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn trong hành trình hội nhập để doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh
Các doanh nhân mong muốn chính quyền hỗ trợ, đồng hành nhiều hơn trong hành trình hội nhập để doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh

 

• DUY TRÌ NĂNG LỰC CẢI THIỆN PCI TỪ THỰC CHẤT

 

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng vào ngày 27/4/2022 – ngày VCCI công bố Báo cáo PCI năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã khẳng định: Tỉnh Lâm Đồng có nhiều nỗ lực thực hiện các cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi trên địa bàn tỉnh bằng nhiều giải pháp, nhằm không ngừng xây dựng một nền hành chính công thân thiện, công khai, minh bạch và hiệu quả. Chỉ số PCI có sự bứt phá vượt bậc năm 2021 đã phần nào chứng minh sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong chỉ đạo điều hành kinh tế – xã hội; sự kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, Nhân dân; sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn…

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã khẳng định quan điểm đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ mới là “tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp”… 

 

Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong thời kỳ của hội nhập quốc tế sâu rộng với nhiều Hiệp định thương mại được ký kết, nhiều doanh nhân cho rằng, chính quyền có thể làm tốt hơn, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn khi tạo được cơ chế cởi mở, sâu sát doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe tâm tư, giải quyết khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nắm bắt cơ hội phát triển… Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Đào tạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đề xuất mong muốn cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, đó là: Tỉnh tạo điều kiện và hỗ trợ để Hiệp hội Doanh nghiệp hoàn thiện website; các cơ quan truyền thông hỗ trợ Hiệp hội sử dụng nguồn lực truyền thông trong đào tạo, quảng bá doanh nghiệp; đồng thời, nhanh chóng chính thức hoạt động cà phê doanh nhân…

 

• PGI – “CHỈ SỐ XANH CẤP TỈNH”

 

Trong năm 2022, hướng tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh xanh, điều tra PCI 2022 sẽ thiết kế tích hợp một bộ câu hỏi mới để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về những nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh trong việc khuyến khích phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững, thúc đẩy đầu tư xanh và đổi mới có chất lượng cao. Mục tiêu của VCCI là xây dựng một hệ thống xếp hạng cấp tỉnh mới, được gọi là Chỉ số Xanh cấp tỉnh [Provincial Green Index (PGI)], nhằm khuyến khích và thúc đẩy nỗ lực của chính quyền các tỉnh hướng đến sự phát triển khu vực tư nhân theo tinh thần Chiến lược tăng trưởng Xanh Quốc gia và Chiến lược Quốc gia ứng phó với Biến đổi Khí hậu.

 

PCI và PGI sẽ có tính kết nối rõ ràng với các chính sách của địa phương – và trên cơ sở này, thúc đẩy sự cải thiện chính sách và thực thi chính sách phát triển xanh ở cấp tỉnh. PGI có trọng số như nhau, được xây dựng trên bốn nhóm nội dung theo thứ tự từ các hoạt động truyền thống đến các hoạt động mới nhất và mang nhiều kỳ vọng nhất. 

 

Đó là, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả của chính quyền cấp tỉnh; giảm thiểu các tác hại môi trường do các doanh nghiệp gây ra, thông qua việc nâng cao thực thi các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; tối đa hóa lợi ích môi trường từ các hoạt động quan trọng của chính quyền địa phương, (bao gồm: hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh và các hoạt động đầu tư và chi tiêu công khác); tối đa hóa lợi ích môi trường từ các doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ hiệu quả của chính quyền tỉnh.

 

***

 

Các chuyên gia nghiên cứu PCI nhận định: Để tạo lập và duy trì bền vững môi trường kinh doanh thuận lợi, qua điểm số và thứ hạng PCI cần hội tụ nhiều yếu tố. Trong đó, điều quan trọng là cần xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, đặt doanh nghiệp, nhà đầu tư vào vị trí “trung tâm”, là “khách hàng” trong quá trình cung cấp dịch vụ công, cũng chính là cách hiện thực hóa yêu cầu xây dựng “chính quyền phục vụ” mà Chính phủ đã đặt ra; tăng cường đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng, thay vì cách tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp truyền thống, hình thức; minh bạch hóa thông tin, chủ động cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp… 

 

LÊ HOA


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202205/nang-hang-pci-la-no-luc-cai-thien-ve-chat-nang-luc-dieu-hanh-kinh-te-bai-cuoi-3118611/