You are currently viewing Nghị quyết 765 – Điểm tựa nâng cao chất lượng huấn luyện

Nghị quyết 765 – Điểm tựa nâng cao chất lượng huấn luyện

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo, chất lượng công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994 không ngừng được nâng lên.

 

Chất lượng công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994 ngày càng được nâng lên
Chất lượng công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994 ngày càng được nâng lên

 

Trung đoàn 994 là đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với lực lượng thường trực gồm 69 đồng chí. Trung đoàn đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với các địa phương tổ chức, sắp xếp, huấn luyện dự bị động viên theo kế hoạch, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, dân quân tự vệ và bồi dưỡng, tập huấn, giáo dục an ninh, quốc phòng cho đối tượng 3, sinh viên trên địa bàn tỉnh và thực hiện những nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh giao. 

 

Thượng tá Vũ Ngọc Lương – Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết: Thực hiện Nghị quyết 765, Trung đoàn đã thực hiện đổi mới toàn diện, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung huấn luyện các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trang bị được biên chế. Sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ứng phó các sự cố, thảm họa có thể xảy ra. 

 

Trong công tác huấn luyện, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức và xác định rõ đối tượng tác chiến để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt chủ trương ‘’Một tập trung, ba khâu đột phá’’, lấy phương châm huấn luyện “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc” làm nền tảng. Phát động với nhiều Phong trào thi đua như ‘’Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao’’, “Một giờ hăng say bằng cả ngày chiếu lệ’’, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu’’… Tập trung giáo dục nâng cao tính tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống đơn vị, văn hoá và pháp luật; thực hiện tốt công tác dân vận, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trong suốt những năm qua, các nội dung huấn luyện cho các đối tượng tại Trung đoàn Bộ binh 994 đạt kết quả cao. Cụ thể, đối với cán bộ, chỉ huy, cơ quan: Nắm vững đối tượng tác chiến, nghệ thuật quân sự Việt Nam, chính trị, kinh tế – xã hội, khoa học công nghệ, pháp luật; thành thạo công tác tham mưu; giỏi tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, huấn luyện đơn vị thuộc quyền; nắm chắc tính năng, nguyên tắc, thao tác sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, huấn luyện được theo phân cấp. Kết quả các lớp tập huấn đều đạt 100% yêu cầu, tỉ lệ khá giỏi từ 75% trở lên. Đối với nội dung huấn luyện chiến sĩ mới: Thực hiện đúng chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuyển chọn, tiếp nhận, tổ chức, biên chế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, thao trường bãi tập, vũ khí, trang bị theo đúng quy định. Qua kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục đánh giá chung đạt khá. Đối với việc huấn luyện lực lượng dự bj động viên: Hằng năm kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Huấn luyện nắm chắc kỹ, chiến thuật bộ binh, chuyên ngành, binh chủng, nghiệp vụ và các kỹ năng hiệp đồng trong chiến đấu. Khi động viên tập trung huấn luyện; năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khi được động viên. Riêng nội dung huấn luyện dân quân thường trực, Trung đoàn Bộ binh 994 đã thực hiện theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; sử dụng công cụ hỗ trợ, huấn luyện võ thuật, chiến thuật nâng cao; Kỹ thuật, chiến thuật và các nội dung về Hậu cần, kỹ thuật. Qua kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% các khoa mục đánh giá chung đạt khá…

 

Nghị quyết 765 được Trung đoàn Bộ binh 994 xác định là điểm tựa nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, trong thời gian tới, Trung đoàn Bộ binh 944 tiếp tục xác định: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Công tác huấn luyện phải xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quán triệt, cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đổi mới tư duy của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

 

Công tác huấn luyện tiếp tục được thực hiện với phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, “Cơ bản – Thiết thực – Hiệu quả”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, thực tế chiến đấu và có cường độ cao, lấy thực hành làm chính. Huấn luyện hướng tới mục tiêu cán bộ, chiến sĩ, dự bị động viên, dân quân thường trực có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống. Lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202205/nghi-quyet-765-diem-tua-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-3118477/