You are currently viewing Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

Sau khi báo chí phản ánh cũng như từ đơn tố cáo của cá nhân về những khuất tất, sai phạm trong quản lý tại Trường Cao đẳng Du lịch (CĐDL) Đà Lạt; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành thanh tra, xác minh và làm rõ. Qua đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận có nhiều sai phạm trong quản lý tại Trường CĐDL Đà Lạt.

 

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe được triển khai xây dựng khi chưa được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe được triển khai xây dựng khi chưa được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Theo nội dung Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì nguyên lãnh đạo, lãnh đạo và các cá nhân tại trường này đã có hàng loạt sai phạm trong thời gian qua. Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ, ông Trần Đình Sơn – nguyên Hiệu trưởng Trường CĐDL Đà Lạt đã cho chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê hơn 5.200 m2 đất, đến việc ký hợp đồng liên kết với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Create Star Việt Nam, đã vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định tại Điều 43, Điều 44, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9, và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

 

Ông Phan Minh Đạt, quyền Hiệu trưởng Trường CĐDL Đà Lạt (thời điểm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng) tham gia chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, đến việc liên kết và thanh lý hợp đồng liên kết cùng chịu trách nhiệm về vi phạm Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm quy định tại Điều 43, Điều 44 Nghị định 151/2017/ NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của lãnh đạo trường; vi phạm các quy định về nghĩa vụ cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức 2008.

 

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, tham gia chủ trương để Công đoàn ký hợp đồng cho thuê đất, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê đất cùng chịu trách nhiệm về Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; vi phạm các quy định tại Điều 43, Điều 44, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Vi phạm các quy định Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; vi phạm các quy định về nghĩa vụ của viên chức quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật Viên chức năm 2010.

 

Ngoài ra, ông Trần Đình Sơn, thời điểm còn là Hiệu trưởng đã để cho Công ty TNHH Thành Thắng Đà Lạt thi công Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe trên diện tích 10.996 m2 đất của trường là vi phạm các quy định pháp luật, không tuân thủ Văn bản số 4282/BVHTTDL-KHTC ngày 23/10/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL (Khi chưa được sự chấp thuận của Bộ VHTTDL, Trường CĐDL Đà Lạt đã tự ý góp vốn 4,3 tỷ đồng (tài sản công) cùng Công ty Thành Thắng Đà Lạt triển khai thi công Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo lái xe – PV); vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 và nghĩa vụ người đứng đầu theo Điều 10 Luật Cán bộ, công chức 2008.

 

Thời điểm xảy ra việc Công ty Thành Thắng Đà Lạt thi công các hạng mục, ông Phan Minh Đạt là Phó Hiệu trưởng, phải chịu trách nhiệm chung của lãnh đạo trường. Ông Đạt đã vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

 

Bên cạnh đó, ông Trần Đình Sơn (thời điểm là Hiệu trưởng) và ông Phan Minh Đạt (thời điểm là Phó Hiệu trưởng) đã buông lỏng quản lý đất, để nhân viên của trường là ông Trần Đình Toan làm nhà trái phép trong khuôn viên nhà trường.  

 

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã kiến nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan tại Trường CĐDL Đà Lạt.

 

MINH ĐĂNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202206/nhieu-sai-pham-tai-truong-cao-dang-du-lich-da-lat-3120864/