You are currently viewing Nỗ lực phủ sóng hóa đơn điện tử đúng lộ trình

Nỗ lực phủ sóng hóa đơn điện tử đúng lộ trình

Song song với việc triển khai và đảm bảo vận hành Hệ thống Hóa đơn điện tử (HĐĐT) hoàn thành sớm mục tiêu đề ra, Cục Thuế Lâm Đồng đã triển khai công tác chuẩn bị cho việc áp dụng HĐĐT trên toàn tỉnh đúng tiến độ mà Bộ Tài chính đã đề ra.

 

Trung tâm Điều hành triển khai Hóa đơn điện tử tỉnh Lâm Đồng
Trung tâm Điều hành triển khai Hóa đơn điện tử tỉnh Lâm Đồng

 

• ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP “PHỦ SÓNG” HĐĐT

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về triển khai HĐĐT giai đoạn 2, ngày 14/3/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại Lâm Đồng, Cục Thuế, các đơn vị chức năng đã rà soát kiện toàn nhân sự của Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực triển khai và Trung tâm Điều hành tại Tổng cục Thuế. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành các công tác chuẩn bị như: Tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo; Thành lập Tổ Thường trực triển khai HĐĐT tại địa phương; Thành lập Trung tâm Điều hành, hỗ trợ triển khai tại Cục Thuế và công bố đường dây nóng hỗ trợ người nộp thuế. Các Cục Thuế cũng đã chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố về kế hoạch tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT chi tiết theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…

 

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp (DN), tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT theo quy định.

 

Thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT để chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin sẵn sàng áp dụng HĐĐT theo thông báo của Cơ quan Thuế; Thông báo đến các Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng…

 

Cục Thuế cũng đã chủ động tổ chức tập huấn chính sách về HĐĐT theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Quy trình HĐĐT cho cán bộ thuế, người nộp thuế. Song song với đó, tổ chức hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế, cán bộ thuế trong quá trình triển khai HĐĐT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng…

 

• QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH ĐÚNG HẠN 

 

Ông Trần Phương – Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Tổng Cục thuế đã đặt ra lộ trình triển khai đối với 57 tỉnh, thành phố giai đoạn 2. Theo đó, đến hết ngày 10/5/2022 phải hoàn thành tối thiểu 50%, đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

 

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Cục Thuế đã bám sát và thực hiện các nội dung đã được ban hành theo kế hoạch triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 và tại các công văn chỉ đạo của Tổng cục về công tác triển khai (766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022, 809/TCT-CNTT ngày 21/3/2022): Thực hiện các nội dung chuẩn bị tuyên truyền về chính sách, lợi ích của HĐĐT; Tập huấn chính sách, quy trình, ứng dụng HĐĐT cho cán bộ cơ quan thuế và người nộp thuế; Rà soát, phân loại, lập danh sách đối tượng áp dụng HĐĐT và xây dựng lộ trình triển khai đối với từng loại hình người nộp thuế; Phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp triển khai HĐĐT….

 

Từ khi Tổng cục Thuế thông báo chính thức triển khai áp dụng HĐĐT giai đoạn 2, Cục thuế Lâm Đồng cũng tổ chức tiếp nhận, xử lý các dữ liệu HĐĐT của người nộp thuế, cụ thể: Đăng ký sử dụng HĐĐT của người nộp thuế; Dữ liệu HĐĐT có mã của người nộp thuế; Dữ liệu HĐĐT không có mã của người nộp thuế, bao gồm: hóa đơn không có mã chuyển đầy đủ nội dung và hóa đơn không có mã chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu; Dữ liệu hóa đơn theo từng lần phát sinh.

 

Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về chính sách, quy trình, phần mềm HĐĐT qua đường dây nóng, kênh hỗ trợ điện tử và qua chatbot. Theo dõi, đôn đốc triển khai HĐĐT. Báo cáo Tổng cục Thuế tiến độ triển khai HĐĐT hàng tuần và các vướng mắc, đề xuất trong quá trình triển khai.

 

Cập nhật đến ngày 23/5/2022, toàn tỉnh đã đạt 85,46% người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống. Theo đó, khu vực Đà Lạt – Lạc Dương đạt 69,25%; khu vực Đức Trọng – Đơn Dương đạt 91,42%; khu vực Bảo Lộc – Bảo Lâm đạt 97,55%; khu vực Lâm Hà – Đam Rông đạt 97,26%; huyện Di Linh đạt 88,24%; khu vực Đạ Hoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên đạt 95,79%.

 

Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp để “phủ sóng” HĐĐT theo đúng quy định của Tổng cục Thuế, quyết tâm về đích đúng thời hạn.

 
Doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 1/7/2022. Chính thức bãi bỏ thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân, hộ kinh doanh phải chuyển đổi hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020. Như vậy, chính xác ngày cuối cùng sử dụng hóa đơn giấy là ngày 30/6/2022.

 

DIỄM THƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202205/no-luc-phu-song-hoa-don-dien-tu-dung-lo-trinh-3118475/