You are currently viewing Phổ biến nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, chứng thực cho gần 100 cán bộ tư pháp

Phổ biến nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, chứng thực cho gần 100 cán bộ tư pháp

(LĐ online) – Sáng 15/6, tại TP Đà Lạt, Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và chứng thực cho cho cán bộ tư pháp năm 2022.

 

Quan cảnh hội nghị tập huấn
Quan cảnh hội nghị tập huấn

 

Tham dự hội nghi có lãnh đạo Sở Tư pháp và gần 100 học viên là công chức tư pháp – hộ tịch các xã, phường, thị trấn cùng cán bộ đại diện Phòng Tư pháp TP Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông. 

 

Đến với hộp nghị tập huấn lần này, các học viên được các báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt, bổ sung những nội dung mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, hướng dẫn, phổ biến  Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 3/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

 

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và chứng thực cho cán bộ tư pháp năm 2022 sẽ kết thúc vào chiều 15/6/2022.

 

THỤY TRANG


Nguồn: http://baolamdong.vn/phapluat/202206/pho-bien-nghiep-vu-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-chung-thuc-cho-gan-100-can-bo-tu-phap-3120942/