You are currently viewing Quân khu 7 tập huấn công tác thanh tra quốc phòng

Quân khu 7 tập huấn công tác thanh tra quốc phòng

(LĐ online) – Sáng 14/6, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành công tác thanh tra quốc phòng năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trong toàn quân. 

 

Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

 

Tại điểm cầu Lâm Đồng, Đại tá Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng nắm những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác thanh tra, làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

 

Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề chính: Thông tư số 04 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 166 ngày 16/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định tiếp công dân trong Bộ Quốc phòng; Thông tư số 05 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Thông tư số 06 ngày 1/10/2021 của Tổng thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 07 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130 ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/quan-khu-7-tap-huan-cong-tac-thanh-tra-quoc-phong-3120757/