You are currently viewing Quán triệt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Công đoàn

Quán triệt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐ online) – Sáng 31/5, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tập huấn về an toàn giao thông và quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Hội nghị đã quán triệt nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Các cán bộ công đoàn cơ sở đã tiếp cận thêm các nội dụng của chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa các nội dung của chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ của từng cá nhân, đội ngũ cán bộ Công đoàn từ thành phố đến cơ sở; tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác công đoàn, xây dựng con người hướng tới xây dựng tập thể, xây dựng đơn vị, xây dựng đất nước đã giúp các cán bộ công đoàn ý thức thêm về nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, từng tập thể.

 

Về an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã thông tin những điều cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn tới đội ngũ cán bộ công đoàn các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền tới người lao động tuân thủ nghiêm túc Luật, giữ gìn an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, góp phần giữ bình yên cho công đồng và thuận lợi trong lưu thông trên đường. 

 

Đồng thời, thực hiện Công văn số 352/LĐLĐ, ngày 29/10/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 – 2022,  Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt đã mời báo cáo viên là nhà báo tới chia sẻ cho các cán bộ công đoàn cơ sở các kỹ năng phát hiện đề tài, xử lý thông tin cũng như kinh nghiệm để viết bài tham gia Giải báo chí. Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt đang tích cực động viên người lao động, đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia giải báo chí chuyên về người lao động và tổ chức công đoàn lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

 

D.QUỲNH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202205/quan-triet-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-cho-doi-ngu-can-bo-cong-doan-3118671/