You are currently viewing Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

(LĐ online) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện Di Linh tại hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng của huyện trong 6 tháng đầu năm được tổ chức vào chiều 22/6.

 

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự các xã phản ảnh những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự các xã phản ảnh những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

 

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Lực lượng thường trực được kiện toàn. Tổng số đầu mối dân quân tự vệ trên toàn huyện có 34 đơn vị với tổng quân số là 2.941 đồng chí, đạt 1,8% so với dân số. Kiện toàn biên chế các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu tỉnh giao bảo đảm đạt từ 95 – 100% nhu cầu biên chế, có 90% trở lên đúng chuyên nghiệp quân sự đối với bộ binh và 70% trở lên đối với binh chủng. 

 

Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tổ chức bình cử công khai; hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên nhập ngũ; phối hợp với các đơn vị Lữ Công binh 293, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tham nhập và chốt hồ sơ thanh niên nhập ngũ năm 2022; tổ chức phát lệnh và giao quân 135 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Tổ chức đăng ký, khám sức khỏe tuyển sinh quân sự năm 2022 và hoàn chỉnh hồ sơ nộp về Ban Tuyển sinh của tỉnh.

 

Công tác đảng, công tác chính trị được thực huyện thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận, công tác hậu phương quân đội. Công tác hậu cần, tài chính được đảm bảo theo đúng quy định.

 

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh không có trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý. 

 

Tuy nhiên, hiện nay còn những vấn đề hạn chế đòi hỏi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Di Linh cần khắc phục: Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ cơ sở không đồng đều nên việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của một số đơn vị còn chậm. Báo cáo tình hình địa bàn của một số xã có lúc chưa kịp thời. Thực hiện quy định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở một số hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn chưa bám sát vào văn bản chỉ đạo, Luật Nghĩa vụ quân sự nên chất lượng đạt chưa cao.

 

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn đã đóng góp nhiều ý kiến phản ảnh những hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở để có phương án thực hiện hiệu quả trong 6 tháng cuối năm.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Công – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong 6 tháng cuối năm Ban Chỉ huy Quân sự huyện cần tập trung sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Tiếp tục bám nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Nâng cao trình độ huấn luyện chính trị, quân sự cho các lực lượng. Nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, duy trì kỷ luật, chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội. Làm tốt công tác tuyển quân, đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân. Các xã Đinh Trang Hoà, Hoà Ninh, Hoà Trung, Hoà Bắc, Hoà Nam đảm bảo tốt nhất thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022. 

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/tap-trung-xay-dung-the-tran-long-dan-vung-chac-3122005/