You are currently viewing Thêm 9 xã của Lâm Đồng đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao

Thêm 9 xã của Lâm Đồng đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao

(LĐ online) – Ngày 16/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã kí quyết định công nhận thêm 9 xã, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống của người nông dân ngày càng nâng cao
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho đời sống của người nông dân ngày càng nâng cao

 

9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 gồm: Đạ Oai, Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai); Tân Văn, Đông Thanh (huyện Lâm Hà); Hiệp Thạnh, Ninh Gia (huyện Đức Trọng); Đạ Ròn, Tu Tra (huyện Đơn Dương) và xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc).

 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng kí quyết định công nhận 2 xã: Tân Hà (huyện Lâm Hà); Hòa Ninh (huyện Di Linh) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục; 2 xã: Đức Phổ (huyện Cát Tiên) và Quảng Trị (huyện Đạ Tẻh) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về môi trường.

 

Hiện tại, Lâm Đồng có 106/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu và 27 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

 

Theo Kế hoạch số 47 ban hành ngày 3/6 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến năm 2025, toàn tỉnh có 111/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có ít nhất 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (khoảng 47 xã nâng cao và 17 xã kiểu mẫu). 

 

Cũng đến năm 2025, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh; huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan và huyện Đức Trọng hoàn thành đề án huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa. 

 

Trước năm 2025, Lâm Đồng được công nhận là tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2020.

 

LINH ĐAN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/them-9-xa-cua-lam-dong-dat-chuan-xa-nong-thon-moi-nang-cao-3121151/