You are currently viewing Thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ BHXH, BHYT

Thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ BHXH, BHYT

(LĐ online) – Chiều 17/6, Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng tổ chức hội nghị thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. 

 

Ông Trần Văn Sơn –Phó Giám đốc BHXH Lâm Đồng chủ trì hội nghị thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh
Ông Trần Văn Sơn –Phó Giám đốc BHXH Lâm Đồng chủ trì hội nghị thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh

 

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã giới thiệu quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; giới thiệu quyết định về mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng và hướng dẫn cách thức tổ chức hội nghị khách hàng; quy trình thu BHXH, BHYT của tổ chức dịch vụ thu được ủy quyền.

 

Hiện BHXH tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện hoạt động, cụ thể như sau: Có thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định để thực hiện hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT khi có hiệu lực thi hành. Tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã đảm bảo ít nhất có 1 điểm thu, nhân viên thu thường trực và 3 nhân viên để vận động thu. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật (máy vi tính, đường truyền internet…), tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; thu tiền, lập hồ sơ, danh sách người tham gia và chuyển nộp về cơ quan BHXH đầy đủ, đúng quy định; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia đảm bảo kịp thời.

 

Các đơn vị, doanh nghiệp tham dự tìm hiểu thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT
Các đơn vị, doanh nghiệp tham dự tìm hiểu thông tin về ủy quyền thu tới các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo để các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện trên tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: Hồ sơ giới thiệu năng lực đơn vị gồm: Giấy phép hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ nhân sự, phương án tổ chức triển khai; thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định; danh sách nhân viên của tổ chức dịch vụ. Thời gian gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH tỉnh chậm nhất đến ngày 24/6/2022. 

 

AN NHIÊN


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/thong-tin-ve-uy-quyen-thu-toi-cac-to-chuc-dich-vu-bhxh-bhyt-3121341/