You are currently viewing Thực trạng và giải pháp phát triển đảng ở Hòa Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển đảng ở Hòa Nam

Công tác phát triển đảng ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh thời gian qua có những thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, hạn chế. Từ thực trạng đó, Đảng ủy xã đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển đảng tại địa phương.

 

Thông qua các phong trào hoạt động, các tổ chức đoàn thể đã phát hiện, giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp
Thông qua các phong trào hoạt động, các tổ chức đoàn thể đã phát hiện, giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét, kết nạp

 

• CÒN ĐÓ NHỮNG KHÓ KHĂN

 

Đảng bộ xã Hòa Nam hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 161 đảng viên đang sinh hoạt. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tuy nhiên, thực trạng công tác phát triển đảng trên địa bàn bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, do thanh niên địa phương sau khi học xong phổ thông thường đi đến các thành phố lớn để học tập, lập thân, lập nghiệp hoặc đi làm ăn xa, thoát ly khỏi địa phương nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng ở các chi bộ thôn trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận thanh niên gắn bó với quê hương lại chủ yếu chuyên tâm sản xuất nông nghiệp, ít tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể nên khó để tổ chức phát hiện, giới thiệu để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Ngoài ra, có những chi bộ trực thuộc tại địa phương chưa thật sự làm tốt công tác vận động, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để họ có động lực phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ở một số chi bộ, việc hướng dẫn làm thủ tục kết nạp Đảng chưa được sát sao. Một số tổ chức đoàn thể ở các thôn cũng chưa tạo nhiều phong trào nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cấp uỷ tại địa phương cho cán bộ đảng viên, hệ thống chính trị về công tác phát triển đảng viên chưa thường xuyên và đổi mới. Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

 

• TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP

 

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Hòa Nam xác định, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng ở khu dân cư là một trong những yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi có sự nhận thức đầy đủ, đúng đắn của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn xã. Cùng với đó, cần có phương hướng, lộ trình và giải pháp thiết thực trong tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần từng bước trẻ hóa đảng viên cho chi bộ nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Đảng ủy xã Hòa Nam cũng đã đề ra các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong toàn đảng bộ. Trong đó, Đảng ủy xã chỉ đạo, để làm tốt công tác phát triển đảng, trước hết cấp uỷ, chi ủy và chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Phải coi phát triển đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, chi bộ và của từng đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Cùng với đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cả hệ thống chính trị và phải xem việc phát triển đảng viên là một trong các nhiệm vụ cơ bản của chi bộ. Các chi bộ trực thuộc cũng phải có kế hoạch cụ thể, nghị quyết chuyên đề; đồng thời hàng năm và từng tháng đều có nhận định tình hình phát triển đảng viên. Ngoài ra, các chi bộ cần quan tâm sát sao để thông qua hoạt động của các đoàn thể, nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng tích cực. Từ đó, phát hiện quần chúng ưu tú, tạo nguồn giới thiệu, cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để quần chúng thử thách, rèn luyện phấn đấu đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên. 

 

Ngay từ đầu mỗi năm, Đảng ủy xã Hòa Nam cũng đã ra nghị quyết về xây Đảng, hệ thống chính trị và giao chỉ tiêu cho các chi bộ, trong đó có chỉ tiêu tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thông qua các buổi họp giao ban với các bí thư chi bộ hằng tháng, Đảng bộ xã đều đưa nội dung công tác kết nạp đảng vào thảo luận, góp ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các chi bộ thực hiện hiệu quả. 

 

Đồng chí Đinh Công Trường – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Nam cho biết, tuy thực trạng còn những khó khăn, hạn chế nhưng nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nên công tác phát triển đảng trên địa bàn đạt nhiều kết quả. Hằng năm, các chi bộ trực thuộc trong toàn đảng bộ đã cơ bản thực hiện đạt chỉ tiêu về công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Công tác kết nạp đảng viên ở các chi bộ cũng đã được thực hiện đúng phương châm, phương hướng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thủ tục chặt chẽ, bám sát kế hoạch đề ra. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp ngày càng được nâng lên. Các chi bộ cũng quan tâm hơn việc phát triển đảng viên nữ, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Thời gian tới, Đảng ủy xã Hòa Nam tiếp tục tặng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng ở các chi bộ trực thuộc trên địa bàn. Từ đó,nhằm bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển liên tục của Đảng, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

 

DUY DANH


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202205/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-dang-o-hoa-nam-3118622/