You are currently viewing Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 6

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 6

(LĐ online) – Sáng 6/4, dưới sự điều hành của ông Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp lần thứ 6 để xem xét cho ý kiến về nội dung trình kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; đồng thời, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. 

 

Đồng chí chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp
Đồng chí chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

 

Phiên họp với sự tham dự của các ông, bà trong thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã cho ý kiến, góp ý về các nội dung, chương trình dự kiến sẽ được trình tại kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

 

Các đại biểu tham gia góp ý, thảo luận về các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 6 sắp tới
Các đại biểu tham gia góp ý, thảo luận về các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 6 sắp tới

 

Theo đó, tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ xem xét cho ý kiến về 24 báo cáo và 31 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành sẽ trình tại kỳ họp đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của từng ngành, từng lĩnh vực.

 

Cùng với đó, kỳ họp lần thứ 6 sẽ xem xét cho ý kiến, tổ chức giải trình đối với các nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Quyết định 2016 ngày 9/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến hết năm 2030.

 

Các đại biểu tham dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh
Các đại biểu tham dự phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

 

Bên cạnh đó, tại kỳ họp lần thứ 6 sắp tới, HĐND tỉnh sẽ thông qua các chuyên đề giám sát năm 2023 như: Giám sát việc chấp hành pháp luật về thu hồi chuyển mục đích sử dụng các loại đất rừng để thực hiện các dự án đầu tư theo nghị quyết HĐND tỉnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải; giám sát việc thu hút đầu tư để lấp đầy diện tích tại khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội; giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh tại các khu điểm du lịch; giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và giám sát việc đầu tư tạo sinh kế bền vững phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Đức Quận – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 sắp tới với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. Vì vậy, ngay sau phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành liên quan cần tiếp tục rà soát lại nội dung, tờ trình, báo cáo nhằm bảo đảm chặt chẽ về mặt nội dung, hình thức, trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để trình tại kỳ họp, góp phần làm nên thành công của kỳ họp đặc biệt quan trọng này.

 

NGUYỆT THU


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202204/thuong-truc-hdnd-tinh-hop-phien-thu-6-3110364/