You are currently viewing Tín hiệu vui cho Đầm Ròn

Tín hiệu vui cho Đầm Ròn

Đạ Tông – người anh cả của 3 xã cụm Đầm Ròn (Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’Rông) đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) cuối năm 2022 là tín hiệu vui cho sự đổi thay đang dần hiện diện ở khu vực này. 

 

Ruộng lúa ở khu vực Đầm Ròn nhìn từ trên cao
Ruộng lúa ở khu vực Đầm Ròn nhìn từ trên cao

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định rõ, phát triển Đầm Ròn là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị huyện. Theo đó, để đưa 3 xã cụm Đầm Ròn cùng hòa nhịp với sự phát triển chung của huyện, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đam Rông đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để “kích cầu” cho sự phát triển nơi đây. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. 

 

Trong chiến lược phát triển Đầm Ròn, huyện Đam Rông chọn giải pháp thực hiện từng nhiệm vụ chắc chắn. Đơn cử như việc nhằm giải quyết triệt để tình trạng còn những hộ đói vào ngày giáp hạt, địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất cây lúa nước. Theo đó, huyện Đam Rông đã triển khai nhiều mô hình trình diễn, mô hình khảo nghiệm giống bằng các giống lúa mới như: OM6162, OM4900, OM5451, OM5954, lúa thơm RVT, ML48, VT505, PC6, Đài thơm 8, ST24, ST25. Từ đó, giúp các hộ dân tiếp cận được với những giống lúa mới có năng suất cao, có sức kháng bệnh tốt. Nhờ vậy, năng suất lúa trên một đơn vị diện tích đã được nâng lên góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. 

 

Cùng với việc nâng cao năng suất cây lúa nước, những năm qua, huyện Đam Rông còn hỗ trợ các hộ dân ở 3 xã cụm Đầm Ròn chuyển đổi hàng trăm ha điều già cỗi, năng suất thấp sang trồng cà phê hạt cao sản và cây ăn trái. Đặc biệt, thực hiện chương trình tái canh cà phê, huyện đã hỗ trợ các hộ dân thực hiện trồng tái canh và ghép cải tạo hàng chục ha cà phê già cỗi để thay thế các giống mới có năng suất cao như: TR 4, TR 6, TR 8. Qua ghép cải tạo, đã có nhiều nông hộ đạt năng suất 5 tấn cà phê nhân/ha, cao hơn gấp 2 lần so với năng suất bình quân của huyện.

 

Đặc biệt, mới đây Huyện ủy Đam Rông đã chỉ đạo Đảng ủy các xã Đạ Long, Đạ Tông và Đạ M’Rông xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm. Mục tiêu của nghị quyết là chuyển đổi những diện tích đất bãi bồi ven sông, suối đang được bà con sử dụng trồng bắp, lúa 1 vụ và đất bỏ trống phù hợp với cây dâu tằm sang trồng dâu kết hợp với nuôi tằm, qua đó nhằm mở ra hướng làm ăn mới, hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích, cũng như xóa nghèo bền vững ở địa phương. 

Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở 3 xã Đầm Ròn không ngừng được nâng lên. Nổi bật như tại xã Đạ Tông, tính đến cuối năm 2021 chỉ còn 259 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022 – 2025, chiếm trên 12% tổng số hộ trên địa bàn xã. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm và đã hoàn thành 17/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Còn đối với xã Đạ Long, hiện, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 27,28 %, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Và tại xã Đạ M’Rông tỷ lệ hộ nghèo còn 34,6 %, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm.

 

Ngoài những thuận lợi về khí hậu, cảnh quan, Đầm Ròn còn là nơi cư trú của trên 90% dân số là người đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên với bản sắc văn hoá đậm đà, độc đáo. Đó là cơ sở, là tiền đề quan trọng để huyện Đam Rông thực hiện triển khai các hoạt động nhằm bảo tồn văn hoá tại khu vực này và kích cầu sự phát triển của các hoạt động du lịch. Những Homestay đã mọc lên ở Đạ Long, Đạ Tông là tín hiệu rõ ràng nhất cho sự phát triển ấy. Và trong tương lai khi Tỉnh lộ 722 nối từ xã Đưng K’Nớ (Lạc Dương) vào Đầm Ròn đi vào hoạt động thì sự phát triển và đổi thay lại càng gần, càng gõ ràng hơn.

 

Không chỉ có Đam Rông “nặng lòng” với Đầm Ròn, mà cả Lâm Đồng cũng “trăn trở” với khu vực khó khăn nhất, của đứa con sinh sau, đẻ muộn này. Cũng bởi vậy mà đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị – xã hội (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502 tỉnh) đã ra quân đợt công tác dân vận tập trung tại khu vực này. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa thể hiện tình cảm sâu sắc của các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã dành cho Nhân dân Đầm Ròn. Thông qua đợt công tác dân vận tập trung này sẽ thắt chặt hơn nữa tình quân – dân, mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng theo tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

 

TRẦN PHÚ VINH


Nguồn: http://baolamdong.vn/kinhte/202204/tin-hieu-vui-cho-dam-ron-3110462/