You are currently viewing Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới

(LĐ online) – Sáng 21/6, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

 

Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu điều hành tại hội nghị
Đại tá Trần Văn Khương – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu điều hành tại hội nghị

 

Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7; đại diện Thường trực 12 huyện, thành phố và các thành phần liên quan trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tham dự hội nghị.

 

Đại tá Trần Văn Khương – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Vũ khí, trang bị kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong chiến tranh, do đó trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc Nghị quyết 382 được ban hành là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt, trực tiếp đối với ngành kỹ thuật trong toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng và tập trung thực hiện có hiệu quả.

 

Đại diện Đảng uỷ Phòng Kỹ thuật - đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tham mưu công tác kỹ thuật cho Bộ CHQS tỉnh tham luận tại hội nghị
Đại diện Đảng uỷ Phòng Kỹ thuật – đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tham mưu công tác kỹ thuật cho Bộ CHQS tỉnh tham luận tại hội nghị

 

15 năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện Nghị quyết 382 tập trung vào 6 mục tiêu cơ bản gồm: Nâng cao nhận thức mọi mặt cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng nhận thức và hiểu rõ đúng đắn về tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong xây dựng tiềm lực quân sự quốc phòng và sức mạnh của quân đội; Nâng cao nhận thức lý luận về công tác kỹ thuật; Bảo đảm đồng bộ kịp thời, chất lượng tốt vũ khí trang thiết bị cho các nhiệm vụ;  Định hướng mục tiêu xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; Củng cố bổ sung kiện toàn hệ thống các cơ sở bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cải tiến kỹ thuật trước mắt cũng như lâu dài; Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng nghiên cứu khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực bảo đảm kỹ thuật và hoạt động cải tiến kỹ thuật.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành kỹ thuật gắn với thực hiện các chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đồng thời xác định đây là một tiêu chí quan trọng trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; kết quả thi đua, khen thưởng và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện hàng năm. 

 

Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra các mẫu xe quân sự phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng
Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra các mẫu xe quân sự phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng

 

Các đơn vị liên quan đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng mệnh lệnh của cấp trên; thường xuyên kiểm tra tình trạng chất lượng của vũ khí trang bị, duy trì đủ cơ số đạn dự trữ theo quy định,bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ tranhg tỉnh. 

 

Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; định kỳ kiểm tra nắm chắc tình trạng chất lượng, kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ và phát huy sáng kiến, cải tiến, ứng dụng công nghệ để duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị. Qua đó, 100% súng pháo, khí tài, đạn dược được bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo chu kỳ, chất lượng được nâng lên qua từng giai đoạn… 

 

Đại tá Vi Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kỹ thuật
Đại tá Vi Thanh Minh – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kỹ thuật

 

Các đơn vị liên quan cũng đã thực hiện đầu tư củng cố, nâng cấp các cơ sở kỹ thuật; điều chỉnh bổ sung quy hoạch hệ thống kho tàng, hệ thống cơ sở sửa chữa. Ứng dụng công tác khoa học kỹ thuật quân sự nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật ở cơ quan, cơ sở kỹ thuật. 

 

Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự  tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác động viên công nghiệp, nhằm bổ sung kịp thời cho yêu cầu bảo đảm kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh.

 

Tại hội nghị đại diện các địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang địa phương.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Du Trường Giang – Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại để tập trung khắc phục. Dịp này Phó Tư lệnh Quân khu 7 cũng thông tin tình hình quân sự thế giới và nhiệm vụ đặt ra đối với toàn quân khu nói chung và lực lượng vũ trang Lâm Đồng nói riêng, đặc biệt trong đó những sự thích ứng, đổi mới, cải tiến công tác kỹ thuật để ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó con người vẫn là yếu tố mang tính quyết định để loàm tốt hơn nữa công tác kỹ thuật trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Dịp này Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác kỹ thuật thời gian qua.

 

NGỌC NGÀ


Nguồn: http://baolamdong.vn/chinhtri/202206/tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-382-cua-dang-uy-quan-su-tinh-ve-lanh-dao-cong-tac-ky-thuat-trong-tinh-hinh-moi-3121802/