You are currently viewing Trao bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị cho 110 học viên

Trao bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị cho 110 học viên

(LĐ online) – Chiều 3/6, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung C17 Lâm Đồng, khóa học 2020 – 2022 và lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị tỉnh Lâm Đồng K72.C25.LĐ, khóa học 2021 – 2022. 

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tiến sĩ  Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và 110 học viên của 2 lớp.

 

Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung C17 Lâm Đồng, khóa học 2020 – 2022 khai giảng ngày 29/11/2020 với 51 học viên; Lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị tỉnh Lâm Đồng K72.C25.LĐ, khóa học 2021 – 2022 khai giảng ngày 05/11/2021 với 60 học viên. Các học viên phần lớn là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. 100% học viên có trình độ đại học trở lên, trong đó có 43 học viên trình độ sau đại học, chiếm 38,73%.

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên
Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên 2 lớp đã được điều chỉnh hình thức học từ trực tiếp sang trực tuyến. Đến nay, cả 2 lớp đã hoàn thành chương trình. Kết quả học tập toàn khóa, lớp C17 Lâm Đồng có 50/51 học viên tốt nghiệp đúng tiến độ và xếp loại khá cả 50 học viên; lớp hoàn chỉnh K72.C25. Lâm Đồng có 60 học viên tốt nghiệp đúng tiến độ, trong đó 7 học viên xếp loại giỏi, 49 học viên xếp loại khá và 4 học viên xếp loại trung bình khá. 100% học viên xếp loại rèn luyện từ loại tốt trở lên, trong đó 26 học viên xếp loại rèn luyện xuất sắc.

 

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II và đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng mong rằng với khối kiến thức lý luận chính trị lĩnh hội được từ khóa học sẽ giúp các học viên củng cố thêm niềm tin vào con đường chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tiếp tục học tập và tự học, tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân như tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu. Đồng thời, là người chiến sĩ tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tiếp tục có nhiều cống hiến tích cực cho sự phát triển của địa phương. 

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II tặng giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu “Học viên học tập tốt, rèn luyện tốt” và tập thể Ban cán sự lớp C17 có thành tích trong điều hành học tập và trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II tặng giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu “Học viên học tập tốt, rèn luyện tốt” và tập thể Ban cán sự lớp C17 có thành tích trong điều hành học tập và trong công tác phòng chống dịch Covid-19

 

Tại lễ bế giảng, 110 học viên đã được trao bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị. 3 học viên lớp K72.C25. Lâm Đồng được Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II tặng giấy khen với danh hiệu “Học viên học tập tốt, rèn luyện tốt”; tập thể Ban cán sự lớp C17 Lâm Đồng được Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II tặng giấy khen vì đã có thành tích trong điều hành học tập và trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

TUẤN HƯƠNG


Nguồn: http://baolamdong.vn/xahoi/202206/trao-bang-tot-nghiep-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-cho-110-hoc-vien-3119280/