You are currently viewing Xã hội hóa y tế – hướng đến chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Xã hội hóa y tế – hướng đến chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đó là Đề án Xã hội hóa hoạt động y tế giai đoạn 2021 – 2025 đã được HĐND tỉnh khóa X thông qua và đi vào đời sống. Từ đây, mở ra một hướng đi mới phù hợp đặc điểm của xã hội hiện đại với những quy chuẩn nhất định liên quan đến việc củng cố hệ thống y tế công lập, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe… Từ đó, hướng đến tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp y tế chủ động khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao chất lượng, mở rộng loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nguồn thu tăng thêm, giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

 

Lãnh đạo tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên y tế CDC Lâm Đồng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
Lãnh đạo tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên y tế CDC Lâm Đồng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

 

Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chính sách xã hội hóa y tế đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền quan tâm ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về chế độ ưu đãi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế, bất cập. Hệ thống y tế công lập và tư nhân chưa đáp ứng được hết nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, chưa phát triển tương xứng với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Vì vậy, thực hiện xã hội hóa y tế trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần khuyến khích đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

 

Hiện nay, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh công lập toàn tỉnh gồm có 6 bệnh viện, trong đó, có 2 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện II Lâm Đồng; 4 bệnh viện chuyên khoa gồm Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 12 trung tâm y tế huyện, thành phố đa chức năng. Quy mô giường bệnh hiện nay đạt 20 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ bác sĩ đạt 8,03/vạn dân, 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc, 100% thôn, bản có nhân viên y tế.

 

Về bảo hiểm y tế toàn dân, đây là một hình thức xã hội hóa mang tính nhân đạo, đảm bảo công bằng trong thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Bên cạnh việc Nhà nước hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng thì tỉnh đã quan tâm phân bổ ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 30% cho hộ gia đình cận nghèo, 40% cho đối tượng thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình; hỗ trợ 70% cho học sinh, viên viên đồng bào DTTS không sống trong vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế tăng dần theo từng năm, đến năm 2020 đạt 90,69%. 

 

Thời gian qua, hoạt động xã hội hóa y tế Lâm Đồng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Huy động được các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác y tế. Các loại hình cung ứng dịch vụ y tế kỹ thuật cao thông qua việc xã hội hóa trong đầu tư mua sắm trang thiết bị đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với kỹ thuật cao trong điều trị. Đồng thời, qua đó đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ y tế tiếp cận và thực hành các kỹ thuật y học hiện đại, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn… 

 

Trong hoạt động xã hội hóa công tác y tế, triển khai theo Nghị định 16/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã phát huy vai trò chủ động điều hành, quản lý sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, tăng nguồn thu, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức của các đơn vị trong ngành Y tế. Thống kê báo cáo của ngành Y tế tỉnh cho thấy giai đoạn 2016 – 2020, qua triển khai thực hiện xã hội hóa y tế, các đơn vị trong ngành đã có nguồn kinh phí để bổ sung cho hoạt động của đơn vị, nguồn cải cách tiền lương và trích lập các quỹ theo quy định gần 600 tỷ đồng…

 

Nhiệm vụ giải pháp căn bản của đề án lớn này là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về xã hội hóa công tác y tế. Tiếp tục đổi mới cơ chế và chính sách quản lý Nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ tại các cơ sở y tế công lập. Huy động nguồn lực nâng cao năng lực hệ thống y tế công lập. Phát triển mạng lưới y tế ngoài công lập. Tập trung nỗ lực cao nhất hướng đến đạt mục tiêu năm 2025 đạt tỷ lệ từ 8,5 – 9 bác sĩ/10 ngàn dân;1,2 – 1,3 dược sĩ đại học/10 ngàn dân; 5,5 – 6 cơ sở y tế/10 ngàn dân; 24 – 25 giường bệnh/10 ngàn dân. Đến năm 2025, có ít nhất 2 đơn vị công lập chuyển sang tự chủ chi thường xuyên. Khuyến khích đầu tư, thành lập các bệnh viện tư nhân, đến năm 2025 có ít nhất 2 bệnh viện đa khoa tư nhân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95% vào năm 2025.

 

Thực hiện thành công Đề án Xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên.

 

HÀ NGUYỆT


Nguồn: http://baolamdong.vn/toasoan-bandoc/202206/xa-hoi-hoa-y-te-huong-den-cham-soc-bao-ve-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-3120713/